Casadana A/S » MEDLEMSPORTAL

Find den lokale erhvervsvirksomhed du søger

 

 

 

 

 

  Casadana A/S

  Kontakt: Ole Larsen
  Arbejde Baldershøj 28 Ishøj 2635 Telefon Arbejde: 43 96 73 73Webside: Website

  Profil

  CASADANA A/S er en entreprenørvirksomhed. Vi udfører renoveringsopgaver i hovedentrepriser.

  Vi er specialister i tag, facade og døre-/vinduer – men udfører generelt alt inden for renovering.

  VISION

  Vi vil være den entreprenørvirksomhed som rådgivere og professionelle bygherrer vil vælge som første prioritet til udførsel af deres projekter indenfor renovering.

  ​Vi vil tiltrække de bedste medarbejdere i branchen og have varige samarbejdspartnere.

  MISSION

  Vi er en servicevirksomhed i entreprenørbranchen, som udfører større og mindre renoveringsarbejder i hovedentreprise øst for Storebælt.

  ​​Vores mål er at sikre god kvalitet til rette tid og pris i god dialog med alle involverede parter.

  ​Vi skaber fordele for vores kunder og samarbejdspartnere med viden, styring og løsning af opgaver af vores professionelle, dedikerede og engagerede medarbejdere.

  ​Vi er den gode entreprenør.

  DE 5 KERNEVÆRDIER

  Ansvarlighed

  Vi påtager os et ansvar for egne arbejdsopgaver og den samlede opgaveløsning.

  Vi er på forkant med tingene, forudser muligheder og risici.

  Vi har alle ansvar for at fremme det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

  Engagement

  Vi er engagerede og målrettede i vores tilgang til opgaver.

  Vi sætter os ind i opgaverne og søger den bedste løsning.

  Vi er motiverede og initiativrige, fordi vi inddrages, og fordi vores indsats gør en forskel.

  Kvalitet

  Vi videreudvikler vores viden og kompetencer i branchen.

  Vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau.

  Vi anvender hjælpemidler som en naturlig del af arbejdet og vi kvalitetssikrer løbende den udførte del.

  Vi opnår respekt og troværdighed gennem vores faglighed og engagement.

  Tillid

  Vi lægger vægt på at sige, hvad vi gør, og gøre det, vi siger.

  Vi handler loyalt i enhver henseende.

  Vi skaber tillid og er derved troværdige.

  Vi udfører vores arbejde, så resultatet er ensartet og konsekvent.

  Vi løser opgaverne med faglig stolthed og til aftalt tid.

  Samarbejde

  Vi er åbne over for andres synspunkter og kommunikerer ligeværdigt i gensidig respekt.

  Vi er den gode entreprenør som arbejder for en konstruktiv, åben og ærlig dialog.

  Vi er loyale ved videregivelse af informationer og vores beslutninger er klare, entydige og begrundede.

  Vi deler viden til gavn for den fælles opgavevaretagelse.

  Vi er åbne over for, at mennesker er forskellige.