Juvel Ejendomsservice

Juvel Ejendomsservice

Juvel Ejendomsservice

Pilemøllevej 70 Ishøj

Profil

Vi tilbyder diverse ejendomsopgaver indenfor andelsboligforeninger m.m.
Vi udfører en masse ejendomsopgaver, herunder tilsyn af ejendommens tilstand. Vi rapporterer til bestyrelsen ved uregelmæssigheder, såsom hærværk, graffiti, knuste ruder osv.
Vi tilbyder ligeledes tilsyn med varmecentral, herunder regelmæssig udslamning af varmtvandsbeholder, måleraflæsninger og energirapportering. (Varmemestercertifikat haves).

Kontakt os hvis jeres ejendom mangler –
kronen på værket

Skulle det være nødvendigt påtager vi os gerne tilsyn med og eventuel håndtering af dagrenovation og storskrald.
Har I brug for hjælp til øvrige arbejdsopgaver, hjælper vi også gerne til med:

  • Telefonisk beboerkontakt mellem kl. 07.00 – 15.00.
  • Tilhørende døgnvagt ved akut opståede problemer.
  • Tilsyn med og kontakt til ejendommens håndværkere.
  • Tilsyn med og renholdelse af vaskeri(er).
  • Trappevask og udskiftning af defekt belysning.
  • Renholdelse af kælderarealer.
  • Pasning af grønne områder.
  • Renholdelse af fortov og/eller gård.
  • Sne og glatførebekæmpelse.
  • Skadeservice

Detaljer

Kontaktperson: Thyge Lisberg Dahlstrøm

Produkter & services