Et godt nytår til alle

Lad det være sagt med det samme: det nye år 2021, kan kun blive bedre end det 2020, vi lige er gået ud af.

Året 2020 har i sandhed været udfordrende for alle i samfundet, og Ishøj Erhvervsforening er ikke gået fri.
Nogle af de udfordringer der har været var bl.a. at Årsmødet, der er højdepunktet i vores forening, blev
aflyst. Derfor er der heller ingen virksomhed, der er blevet tildelt Erhvervsprisen.
Alle øvrige arrangementer er også blevet aflyst.
Rokade i bestyrelsen, ny bestyrelse kan ses på: https://ishojerhverv.dk/bestyrelse/ og der er kun blevet
afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Dette til trods har bestyrelsen ikke været handlingslammet. Grundet alles udfordringer med Corona og de
færre udgifter til arrangementer, har man bl.a. vedtaget at 2020 blev kontingentsfrit for alle medlemmer og
alle ny-indmeldte selvfølgelig får et ekstra års kontingentfrihed. Af samme årsag har Ishøj Kommune også
lavet hjælpepakker og byggesagsgebyrer er afskaffet for en tid – Stort tak til Ishøj Kommune fra
erhvervslivet.

Sekretariatet har heller ikke stået stille. Foreningens nye hjemmeside blev til i 2020 og sat i drift, netop her
over Jul og Nytår. Jeg vil opfordre ALLE medlemmer til at tage et kig på den og melde ind til sekretariatet,
hvis der mangler noget – både i almen forstand men også hvis der skal rettes oplysninger om ens egen
virksomhed. erhverv@ishoj.dk eller tlf. 43 57 72 53.

Sekretariatsmedarbejder gennem 10 år, Hanne Hylander går på efterløn den 31/3-2021, så allerede nu, vil
jeg sige:
”Kære Hanne, tusind tak for din indsats for Erhvervsforeningen. Du har altid ydet en formidabel indsats. Du
har næsten altid været klar og sagt JA til opgaverne, men så sandelig også sagt fra, hvis du har ment noget
ikke var indsatsen værd – og det er meget mere værd end du aner – TAK for det. Herfra vil vi ønske dig det
bedste for de kommende år – vi er og har bestemt været glade for dig”.

I forlængelse af dette vil jeg også gerne byde stort velkommen til en medarbejder i Ishøj Kommune.
Ridvan Kutlu, 28 år, opvokset og bor i Ishøj. Ridvan har en kontoruddannelse med speciale i offentlig
administration fra Tårnby Kommune – er nu vendt ”hjem” og er startet den 1. januar 2021 – Vi glæder os til
din hjælp i Ishøj Erhvervsforening.

Det er mit – og helt sikkert også alle andres – håb, at 2021 bliver året hvor vi sikkert, langsomt, men dog
målrettet, kan vende tilbage til mere normale forhold, at vacciner vil løsne grebet og give os muligheder for
også at kunne mødes igen, og – hvem ved…. turde give en krammer.

Lige nu er planen, at vi sigter mod vores årsmøde 2021, Onsdag den 5. maj. Ligesom ved sidste års
planlagte årsmøde, har Dagrofa tilbudt at lægge lokaler til – Tak til Dagrofa. Jeg vil gerne opfordre til, at I
kommer med kandidatemner til erhvervsprisen 2021.

Må jeg med disse ord ønske dig, din familie, din virksomhed og alle dine medarbejdere et rigtig godt nytår
2021.

Lars M. Mouritsen
Formand
Ishøj Erhvervsforening