Nyhed

Formanden har ordet

Udgivet d. 13. februar 2020 i kategorien Ikke kategoriseret

Nyt spændende 2020 i Ishøj Erhvervsforening

2019 udmærkede sig som et år med fornyelser og muligheder.

Igen er der ved fælles kræfter blandt medlemmer og et ihærdigt sekretariat, foranlediget forskellige arrangementer i årets løb, som har haft meget forskelligartet indhold. Lige fra Kiropraktik, til Gokart og Kunst på højt plan.

Alle arrangementer har givet mulighed for at mødes på kryds af interesser og virksomhedsstørrelser, i et miks af erhverv og kommune – præcis som foreningens vision ”Vi styrker Ishøj” byder op til.

Vores årsmøde blev et brag af en succes, under nye rammer hvor årsmødet blandt andet skulle bruges til at åbne muligheden for mere debat mellem deltagerne.
Ishøj Erhvervsforening præsenterede en lokaldedikeret version af Mads Steffensens kendte radio-panelprogram, hvor vi blev gæstet af et yderst kompetent panel bestå-ende af folketingsmedlem, murersvend og Vestegnsdreng Mattias Tesfaye, HR chef Jeanet Fransen, ansvarlig for SCANIA Danmark og Europa samt ikke mindst Ole Heinager, Direktør for NEXT og Idémanden bag Copenhagen Skills. Det hele blev styret med kyndig og sikker hånd af selveste Mads Steffensen.
Indholdets hovedtema var uddannelse og jobskabelse for unge, og der blev debatteret med ildhu fra panelet, god humor og inddragelse af publikum. Den efterfølgende middag med gourmetanretning og udvalgte vine, appellerede til enhver smag blandt deltagerne.

Udover dette, er der arbejdet med flere forskellige opgaver i løbet af året, som alle kommer medlemmerne af Ishøj Erhvervsforening til gode. Det gode samarbejde med kommunen, er et naturligt resultat, når det er klart for alle, at jo større en del af kommunens virksomheder Ishøj Erhvervsforening kan repræsentere, jo mere blive vi også hørt.

For at kunne få de bedste rammer til at drive virksomhed i fremtidens Ishøj, er det også i alles interesse at kunne forberede sig til de evigt omskiftelige markedsvilkår, hvor det kan være svært for den enkelte virksomhedsejer at følge med, på alle platforme.
Det betyder også, at vi alle i foreningen til stadighed skal have fokus på at brede budskabet og oplyse dem, der ikke er klar over, hvad netop du som medlem får ud af at stå sammen med andre lokale virksomheder i Ishøj.

Til sidst vil jeg bede alle om at holde øje med den kommende invitation til årsmødet for 2020, som om muligt vil overgå 2019. Rigtig godt nytår!

Med venlig hilsen Jan Madsen, DC Kontormøbler A/S
Formand for Ishøj Erhvervsforening