Nabohjælp

Erhvervsnabohjælp i Ishøj Kommune – Kriminalpræventiv indsats for Ishøjs erhvervsområder

Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Ishøj Kommune. Ishøj Erhvervsforening søsatte derfor i efteråret 2015 “Projekt Erhvervsnabohjælp”, der er et kriminalpræventivt tiltag for Ishøjs erhvervsområder.

Formålet med den kriminalitetsforebyggende indsats er at:

  • Skabe attraktive erhvervsområder
  • Forebygge kriminalitet i erhvervsområderne
  • Øge sikringsniveauet hos den enkelte virksomhed
Kriminalpræventive tiltag

Projekt Erhvervsnabohjælp er bygget op omkring tre forskellige initiativer, som tilsammen skal være med til at højne den kriminalpræventive viden hos deltagerne og forsyne dem med redskaber til at forebygge kriminalitet i deres erhvervsområde:

  • Tryghedsvandringer: For at skabe klarhed over eventuelle udfordringer i erhvervsområderne vil der blive foretaget flere tryghedsvandringer. Tryghedsvandringer er tryghedsskabende vandringer i erhvervskvartererne, hvor deltagerne sammen med Ishøj Kommune, lokalpolitiet og kriminalpræventive eksperter får mulighed for at se og udpege potentielle indsatsområder.
  • Erhvervsnabohjælpsgrupper: Alle deltagere i Projekt erhvervsnabohjælp vil blive tilbudt en plads i en erhvervsnabohjælpsgruppe, som består af en gruppe virksomheder fra samme erhvervsområde. Med inspiration fra den traditionelle nabohjælp aftaler virksomhederne at holde et vågent øje med kvarteret og indrapportere kriminalitet og mistænkelige forhold til til gruppen.
  • Kriminalpræventive arrangementer: Der vil løbende blive afholdt kriminalitetsforebyggende arrangementer. Arrangementerne vil variere i emne, men har alle fokus på forebyggelse af kriminalitet i virksomheder og erhvervsområder.
Kontaktoplysninger

Projekt Erhvervsnabohjælp er et samarbejde mellem Ishøj Erhvervsforening, Københavns Vestegns Politi og Ishøj Kommune.

For mere information om Projekt Erhvervsnabohjælp, kontakt Ishøj Erhvervskontor på: erhvervskontoret@ishoj.dk eller på tlf. 43 57 72 51